V zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je spolu tridsať pobytových zariadení sociálnych služieb. O viac ako 2 700 klientov sa tu stará 1 564 zamestnancov, ktorí dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia.

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, hovorí, že opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb sú prísne a zamestnancov vedú k zodpovednosti.

„Na pravidelnej báze máme online semináre s riaditeľmi jednotlivých zariadení, kde si vzájomne vymieňajú skúsenosti a odporúčania. Vedieme ich k tomu, aby so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali a neustále im vysvetľovali dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení nielen v zariadení, ale aj v bežnom živote,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Okrem toho, pri nástupe do práce merajú v zariadeniach zamestnancom teplotu, upravený a predĺžený je aj režim služieb tak, aby personál fungoval v čo najstabilnejších skupinách a minimalizoval sa prípadný prenos ochorenia COVID-19 medzi nimi. Napriek nesmiernemu tlaku a zodpovednosti, ktoré ležia na pleciach tých, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, zatiaľ personálne problémy v zariadeniach BBSK nenastali.

„Vážim si prácu ľudí, ktorí sa starajú o seniorov a ďalších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Som presvedčený, že všetci títo ľudia pristupujú k svojej práci zodpovedne a s vedomím, že klienti sú na ich pomoc odkázaní. Ďakujem im za to,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým, že nielen personál v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj ostatných zamestnancov BBSK, vedie župa k zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení.