Okrem vládou nariadených opatrení pristupujú k preventívnym krokom v prevencii pred možným šírením nebezpečného koronavírusu a ďalších vírusových či bakteriálnych ochorení napríklad aj dopravcovia.

Spoločnosť SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje tak mestskú hromadnú dopravu vo Zvolene, ako aj prímestskú autobusovú dopravu v regióne, na svojom webe informovala, že v tejto súvislosti prijala mimoriadne opatrenia.

Na možné riziká prenosu ochorenia v prostriedkoch MHD a prímestskej dopravy dopravca zareagoval pravidelnou a aktuálne i zvýšenou frekvenciou zaistenia dezinfekcie vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami.

Dopravca tiež zvýšil aj preventívne opatrenia u všetkých pracovníkov, vrátane vodičov. „V budovách spoločnosti pribudli dávkovače dezinfekčných prostriedkov, rovnako budú zvýšené preventívne opatrenia aj u pracovníkov klientskych centier, pokladní a u vodičov dezinfekčnými prostriedkami na ruky. Preventívne opatrenia sa realizovali aj v minulosti – už takmer 10 rokov prebieha pravidelné kompletné, ručné čistenie a dezinfekcia interiérov,“ píše sa na stránkach dopravcu.