V sobotu 4. novembra o 9.00 hod. sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutoční druhý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ZD ECAV) na Slovensku.

Tohtoročný festival bude venovaný 500. výročiu reformácie. Dielo reformácie začal Martin Luther, keď 31. októbra 1517 verejne vystúpil s kritikou negatívnych praktík vtedajšej cirkvi a pribil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 95. výpovedí proti predávaniu odpustkov. Išlo mu o návrat k Božiemu slovu, nápravu chýb a očistenie cirkvi. Deň 31. október sa stal dňom Pamiatky reformácie. Tento rok si evanjelickí kresťania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí pripomínajú jej 500. výročie.

Organizátorom festivalu je Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, spoluorganizátorom je Cirkevný zbor ECAV Zvolen.

Cieľom festivalu je  aktivizovať a popularizovať prezentáciu slovenskej duchovnej piesne v súvislosti s 500.výročím reformácie v rámci ZD ECAV, pozdvihnúť úroveň speváckych zborov a zborových dirigentov, motivovať evanjelické spevácke zbory k intenzívnejšej tvorivej práci a umožniť im vzájomné porovnávanie, ako aj zdokumentovať súčasnú úroveň cirkevných speváckych zborov.

Na festivale sa môžu zúčastniť všetky chrámové spevácke zbory ZD ECAV. Podľa prihlásenia do súťažnej a nesúťažnej časti budú rozdelené do piatich kategórií, ktorými budú miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory, detské zbory a mládežnícke zbory.

Na festivale každý zbor zaspieva jednu chrámovú skladbu v slovenskom jazyku od Martina Luthera alebo od autorov tvoriacich v období reformácie podľa vlastného výberu, druhú skladbu vybranú z repertoáru predloženého organizátormi festivalu a v súťažnej kategórií tretiu skladbu podľa vlastného výberu. Vo všetkých kategóriách je povinná jedna skladba a capella (spev bez sprievodu hudobných nástrojov).

Odborná porota ohodnotí všetky zúčastnené spevácke zbory a predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku im udelí pamätné plakety. Na záver festivalu všetky spevácke zbory spoločne zaspievajú zborovú úpravu Žalmu 117 od skladateľa Tomáša Rojčeka.