Žobravým reholiam a stredovekým mestám Uhorska bude venovaná najbližšia prednáška v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku. Uskutoční sa vo štvrtok (23. 2.) o 17.30 h v expozícii gotického umenia a prednášajúcim bude historik Miroslav Huťka.

Ako uvádza SNG, 13. storočie bolo v mnohých ohľadoch prelomovým obdobím stredoveku a v oblasti duchovného života sa považuje za vrchol stredovekého vývoja európskej spoločnosti. „Vznikali tzv. žobravé rehole, ktoré reprezentovali v tej dobe nové, progresívne prúdy apoštolátu. Tento vývoj mal svoju odozvu aj v stredovekom Uhorsku. Počiatky gotiky síce siahajú do polovice 12. storočia, jej príchod k nám sa však spája s obdobím približne o 100 rokov mladším,“ priblížila galéria.

V tom čase sa po celom Uhorsku zakladali kláštory, prichádzali migranti najmä z Nemecka a prinášali novú kultúru a umenie. Stredobodom záujmu historika Huťku budú rehole ako františkáni, dominikáni, augustiniáni a karmelitáni a procesy, ktoré sprevádzali ich príchod a rozšírenie v stredovekom Uhorsku.

Prednáška je súčasťou cyklu Gotika si s vami potyká, ktorú SNG venuje nedávno zrevitalizovanej a sprístupnenej expozícii Gotického umenia na Zvolenskom zámku v kurátorskej koncepcii Dušana Burana. Súčasťou sú aj sobotné tvorivé ateliéry venované rodinám s deťmi, mládeži a nadšencom výtvarného umenia.