Často sa v občianskej poradni stretávam so staršími občanmi. Zoznámim sa aj s ich názormi ako sa im žije v našom mestečku.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Niektorí sa skutočne cítia osamelí. Často ide ešte o činorodých ľudí, ktorí by radi využili plnohodnotne a zmysluplne svoj čas, aktívne sa zapojili do diania v meste. Aj keď v Sliači máme združenie dôchodcov, najväčším problémom sú priestory pre organizovanie rôznych aktivít pre seniorov. Miesto, kde by sa mohli stretávať, venovať sa voľnočasovým aktivitám, ale aj napr. učiť sa počítačovým zručnostiam, mať besedy s odborníkmi… Podobný problém rieši i naša mládež. Tiež by privítala miestnosť na stretávanie a zmysluplne vypĺňala voľný čas. Aj rodinné centrum by prijalo komfortnejšie priestory na realizáciu mnohých podujatí a aktivít. Nejde o jednotlivé budovy, práve naopak trendom sú centrá, ktoré poskytujú priestor pre všetky vekové kategórie, vrátane zdravotne postihnutých. Mesto síce disponuje obmedzenými možnosťami, určite sa však nájde vhodný objekt spĺňajúci požiadavky. Úroveň komunitného centra je odrazom aj úrovne vzájomného spolužitia ľudí žijúcich v tejto komunite.

O tom ako pristupuje mesto k svojim občanom vypovedá určite aj úroveň detských ihrísk, ktoré sú v našom mestečku v dezolátnom stave. Mnohí rodičia v záujme ochrany a bezpečnosti svojich detí už sami prikladajú kde-tu ruku k dielu. Treba sa však k tomu postaviť koncepčne, aby sme mali vhodné plochy tak pre najmenších ako aj pre tínedžerov. Zapojme do projektu aj ich. Určite majú svoje predstavy o tom, ako by mal vyzerať napr. funkčný mini skatepark, či lezecká stena. Ak dáme mládeži možnosť podieľať sa na budovaní niečoho čo má slúžiť ich prospechu, máme možnosť aktívne ich zapojiť do života, vytvoriť si k tomu vlastný vzťah.

V našom mestečku púta určite pozornosť budova kina. Svojím vzhľadom nezapadá do koloritu vynoveného centra, preto je dôležité pustiť sa do renovácie tejto budovy. Ak spomínam vzájomné spolunažívanie, nemali by sme zabúdať, že Sliač je aj lokalita Sampor. Všetko si samozrejme vyžaduje financie, no na druhej strane ide o projekty, na ktoré sa môžu využiť dotácie eurofondov, envirofondu, či inej štátnej pomoci. Sú to aj projekty, ktoré môžeme zrealizovať i vlastnými silami, prípadne na báze fundraisingu (formou sponzorských darov, financovanie prostredníctvom nadácií a pod.).

mojSliac_logoRGB

Aj omnoho menšie obce si dokázali svojpomocne zriadiť voľnočasové centrá, vybudovať moderné a funkčné oddychové zóny, ktoré nemusia byť hneď megalomanským projektom.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.