Text: Lucia Vričanová, foto: OZ Slatinka | 4.3.2011

V Slatinke budú hody

V pondelok 28. februára Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo Urbanistickú štúdiu na výstavbu Vodného diela (VD) v Slatinke. Občianskej združenie (OZ)  Slatinka, ktoré proti VD už niekoľko rokov bojuje však dedinu nenecháva zapadnúť prachom. V sobotu 5. marca sa v budove bývalej školy budú konať Fašiangové spomienky na koláče.

Na toto stretnutie sú pozvaní súčasní aj bývalí obyvatelia Slatinky. Do programu patrí ochutnávka domácej kuchyne, rozprávanie o kultúrnom dedičstve dediny aj čítanie zo starej kroniky. OZ Slatinka dlhodobo zbiera a spracúva staré recepty, fotografie, spisuje spomienky dedinčanov a pripravuje zaujímavú mapu s pôvodnými názvami krajiny okolo obce, ktoré sa posnažia vydať v publikácii o Slatinke.

Viac informácií si prečítajte na stránke www.slatinka.sk, alebo v našej rubrike Rozhovory, kde sme sa o problematike VD Slatinka rozprávali s členkou OZ Slatinka, Martinou Paulíkovou.