Krajská pobočka Štatistického úradu Slovenskej republiky nedávno priniesol štatistiku týkajúcu sa ubytovacích zariadení v okrese i kraji za prvý polrok 2011. Domácich i zahraničných turistov, ktorí využili možnosť ubytovať sa na území Zvolena stúpol.

V prvom polroku 2011 bolo v okrese Zvolen 45 ubytovacích zariadení a ich služby využilo dohromady 29 039 návštevníkov. Z nich 78 % tvorili domáci a 22 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Nemecka. Najviac návštevníkov sa ubytovalo v hoteloch, moteloch a penziónoch. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Zvolen 20,14 EUR, v tom u domácich návštevníkov 18,26 EUR a u zahraničných návštevníkov 34,59 EUR.

Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2010 znížil o päť zariadení, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 124 osôb. Nárast nastal u zahraničných návštevníkov, zatiaľ čo u domácich návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 232 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa mierne zvýšila o 0,38 EUR.

Kraj s podobnými číslami ako okres

Ku koncu júna 2011 poskytovalo ubytovacie služby 422 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 370 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 52 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie z hromadných ubytovacích zariadení 152 bolo hotelov a penziónov, 166 bolo zariadení ostatného hromadného ubytovania (kempingy), 47 turistických ubytovní a 5 chatových osád.

K dispozícii bolo 6 970 izieb s 18 512 lôžkami. Počas prvého polroka 2011 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 175 806 návštevníkov, z toho 21 % bolo zahraničných. Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (8,8 % z celkového počtu návštevníkov) a Maďarska (2,6 %). Návštevníci z Nemecka mali zastúpenie 1,8 %, Poľska 1,4 %, Rakúska 1,0 % a Južnej Kórei 0,7 %. Návštevníci Talianska a Rumunska mali rovnaký 0,4 %-ný podiel na cestovnom ruchu Banskobystrického kraja. Francúzsko, Rusko a Spojené Kráľovstvo sa podieľali zhodne 0,3 %. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 3,6 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 3,2 noci a domáci návštevníci 3,7´noci.

Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH bola 16,91 EUR, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc. Domáci návštevník zaplatil 15,53 EUR a zahraničný 22,95 EUR. Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola o 8,46 EUR nižšia, ako je priemer za SR (25,37 EUR). Čisté využitie lôžkovej kapacity v Banskobystrickom kraji bolo v 1. polroku 2011 o 3,4 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer za SR (21,0 %).

Podľa kategórie zariadení boli najviac využité hotely a penzióny na 28,2 %, z toho **** na 44,3 %, ďalej *** na 36,1 %, ** na 26,5 % a hotely * na 22,4 %. Nasledovalo ostatné hromadné ubytovanie s využitím na 23,6 %. Ubytovanie v súkromí bolo využité na 7,4 %.