Vedenie strojárskeho podniku PPS Group a zástupca odborov podpísali včera Kolektívnu zmluvu. Kolektívna zmluva garantuje zvýšenie tarifnej mzdy pre všetkých zamestnancov o 4,5 % a tiež zachovanie všetkých nadštandardných sociálnych výhod. Vedenie podniku tiež avizuje, že počet prijatých pracovníkov v tomto roku bude stúpať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Podpis Kolektívnej zmluvy v PPS Group
Zľava: Ján Štriho, riaditeľ ľudských zdrojov PPS Group, Michal Sýkora, podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ PPS Group, Pavol Šimkovič, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PPS Group a Stanislav Ľupták, zástupca odborovej organizácie (Autor foto: PPS Group)

Kolektívnu zmluvu za vedenie PPS Group podpísali generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Pavol Šimkovič a podpredseda predstavenstva Michal Sýkora, za Odborovú organizáciu Stanislav Ľupták.

Generálny riaditeľ PPS Group Pavol Šimkovič považuje podpis Kolektívnej zmluvy za dôležitý moment a oceňuje komunikáciu so zástupcami odborov:

„Som veľmi rád, že rokovania o Kolektívnej zmluve sa niesli v pragmatickom duchu. Napriek neľahkému obdobiu, v ktorom sa nachádzame, sme našli spoločnú reč. Zvýšenie tarifných platov o 4,5% vnímame ako ocenenie práce našich zamestnancov“.

Kolektívna zmluva vstúpi do platnosti od 1.4.2013. „Nastavenie Kolektívnej zmluvy od 1.4. umožňuje, aby do vyjednávania o nových podmienok mohli byť brané do úvahy aktualizované hodnoty inflácie a iných makroekonomických ukazovateľov za predchádzajúci rok“, vysvetľuje podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ PPS Group Michal Sýkora.

Riaditeľ ľudských zdrojov PPS Group Ján Štriho pri podpise zmluvy mohol zástupcovi odborov oznámiť aj dobrú správu. „Počet novoprijatých zamestnancov bude vyšší, ako podnik pôvodne avizoval“, povedal Ján Štriho. Začiatkom februára PPG Group ohlásil prijatie 20 zamestnancov.

foto-3V závere minulého roka bol PPS Group nútený prepustiť 180 kmeňových zamestnancov, dôvodom bolo radikálne zníženie objednávok od rozhodujúceho odberateľa. Prognózy vývoja objednávok sú optimistickejšie, preto bude PPS Group môcť prepustených zamestnancov začať prijímať späť.

„V najbližších mesiacoch to bude 70 až 80 ľudí“, dodal na záver Pavol Šimkovič.