Rodinnú cyklocestičku medzi Zvolenom a Sliačom, ktorú slávnostne otvorili v júni, čaká počas posledného augustového týždňa čiastočná uzávierka.

cyklocesticka zvolen sliacPočas pracovných dní sa bude v dopoludňajších hodinách vykonávať kosenie a cyklistom bude vjazd zakázaný. Konkrétne sa tak bude diať v termíne od 24. do 28. augusta, a teda od pondelka do piatka v čase od 6.00 h do 14.00 h. Popoludní po 14-tej hodine bude možné cyklocestičku opäť využívať bez obmedzení.

„Cyklocestička bude uzatvorená pre verejnosť z dôvodu vykonávania druhej kosby ochrannej hrádze rieky Hron, ktorú bude realizovať správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona,“ uviedol Dušan Gdovin z odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu vo Zvolene.

Uzávierka cyklocestičky bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami pri vstupoch na komunikáciu.