Už šestnásty ročník Dňa narcisov sa v uliciach slovenských miest a obcí uskutoční v piatok 13. apríla. Aj vo Zvolene budete môcť stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Pred 16-timi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, dnes sa spoluorganizátori Ligy proti rakovine počítajú na stovky. Ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné, stredné i vysoké školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby a združenia, organizačné zložky Ligy proti rakovine a jednotlivci pomáhajúci pri organizačnom zabezpečení. V piatok, 13. apríla 2012, stretnete od skorého rána až do večera v uliciach miest a obcí Slovenska viac ako 16 tisíc dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Sú označení identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko rozpoznáte.

Liga proti rakovine prerozdeľuje každoročný výnos zbierky Deň narcisov do mnohých projektov a programov pre onkologických pacientov – a to projektov vlastných, ale i projektov iných organizácií a nemocníc. Peniaze smerujú najmä na medicínske a výskumné projekty, rozvoj nový techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny. Psychosociálnu starostlivosť, podporu pacientov a ich rodín, ale aj šírenie informácií, výchovu a prevenciu.

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi. Okrem priameho príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň zbierky – 13. apríla 2012, môžete prispieť aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 – až do 16. apríla 2012. Cena SMS je 2 €.