Vo Zvolenskom okrese je 32 odolných a plynotesných úkrytov. Ich kapacita je 6145 ukrývaných osôb.

Pre TASR to uviedla vedúca odboru krízového riadenia Okresného úradu Zvolen Mária Jakubová s tým, že umiestnené sú v podzemných priestoroch budov a sú aj samostatne stojace.

Pripomenula, že 12 odolných úkrytov má kapacitu 2510 ukrývaných osôb a 20 plynotesných 3635 osôb. „Zabezpečenie úkrytu na území okresu Zvolen predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch 8,99 percenta, z toho v odolných 3,67 percenta a plynotesných 5,32 percenta,“ spomenula.

Podľa nej počet jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne je v okrese 2229 pre kapacitu 72.423 ukrývaných osôb. „To zabezpečuje 100-percentné ukrytie obyvateľstva,“ zdôraznila.

Dvere krytu pod Europa SC Zvolen.

Ako informovala, niektoré odolné a plynotesné úkryty sú využívané pre dva účely ako príručné sklady, sklady materiálu civilnej ochrany, archívy alebo podzemné garáže. „Väčšina úkrytov v okrese Zvolen je v súkromnom vlastníctve firiem, ktoré sú predovšetkým určené za subjekty hospodárskej mobilizácie,“ konštatovala. Dodala, že zákon o civilnej ochrane obyvateľstva ukladá povinnosť vlastníkom úkrytov zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany.

Podotkla tiež, že vyhláška určuje požiadavky na zariadenia civilnej ochrany. „Každý typ úkrytu má iné technické podmienky,“ ukončila Jakubová