Túto noc sa vyspíme menej. V nedeľu 25. marca posunieme o 2.00 hodine ráno hodiny dopredu na 3.00 hodinu.

Viac než oficiálny príchod jari nás ovplyvňuje zmena času. Na území Slovenska platí stredoeurópsky čas. K posunu času dochádza dvakrát ročne. Zmena času na letný čas sa uskutočňuje poslednú marcovú nedeľu. Práve letný čas je považovaný za umelý. Prirodzený pre nás je končiaci sa zimný čas.

Hlavným dôvodom zavedenia letného času je lepšie využitie denného svetla a šetrenie energií. Súčasné výskumy, však šetrenie vo veľkej miere spochybňujú. Zmena času spôsobuje mnohým ľuďom problémy s biorytmom. Poukazuje sa aj na dôsledky ako poruchy spánku, koncentrácie, či znižovanie výkonnosti.

Na našom území bol letný čas po prvý raz zavedený počas 1.svet.vojny, v rokoch 1916 – 1918.  Potom znovu v rokoch 1940 až 1949.  Opäť bol zavedený po 30 rokoch, v roku1979.  Až do roku 1999 sa zimný čas začínal na konci septembra, v súčasnosti sa tak stáva až v októbri. Letný čas nepoužívajú všetky krajiny Európy.