Z dôvodu vykonávania stavebných prác na realizácii stavby: „Odvedenie dažďových vôd zo strže Suchý potok do koryta potoka Neresnica“ dôjde k čiastočnej uzávierke cesty I/66 pri Suchej hôrke.

Uzatvorenie cesty I/66 v k.ú. Zvolen, časť Neresnica v úseku pred objektom reštaurácie Suchá kôrka (intravilán mesta  Zvolen) nastane v dvoch termínoch.

Počas prvého termínu to bude od pondelka 29. júla od 6.00 hod, až do piatka, 2. augusta do 18-tej hodiny. V sobotu 3. a v nedeľu 4. augusta bude doprava v úseku uzávierky vedená v obidvoch jazdných pruhoch bez obmedzenia.

Druhá uzávierka cesty nastane hneď v prvý augustový týždeň, konkrétne od pondelka 5. augusta od 6.00 hod. Uzatvorenie cesty potrvá do štvrtka, 8. augusta do 18-tej hodiny.

V  čase oboch termínov uzávierky bude doprava striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu vymedzenom prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a prenosnými dopravnými značkami. Čiastočná uzávierka si nevyžaduje žiadne obchádzkové trasy.