V rámci projektu „Rozšírenie kamerového systému – sledovanie problematických oblastí“ sa podarilo opäť rozšíriť monitorovací systém mesta Zvolen o dve ďalšie otočné kamery.

Inštalácia a umiestnenie kamier umožňuje sledovať lokalitu pod Pustým hradom v časti Balkán. Cieľom bezpečnostných kamier je práve v týchto miestach dohliadať a monitorovať verejný poriadok, nakoľko tu dochádza k častejšiemu výskytu skládok, znečisťovaniu verejného priestranstva a inej protispoločenskej činnosti.

Záznamy z kamier tak môžu napomôcť k okamžitému riešeniu rôznych prípadov priamo na mieste alebo môžu slúžiť ako dôkaz v rámci objasňovania priestupkov, ale aj trestných činov. Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.