mil.sk (rtn. Martin Boháč) | 22.5.2012

V kasárňach Podborová sa bojuje

V dňoch 23. – 25. mája 2012 sa v priestoroch Kasární SNP Podborová vo Zvolene bude opäť bojovať. Na príslušníkov brigády velenia, riadenia a prieskumu čaká ďalšie zo série cvičení TATRA FREEDOM.

Prvý krát v roku 2012 sa jedná o cvičene s prívlastkom FULL SCALE, čo znamená, že sa cvičenia zúčastnia všetky zložky zvolenskej brigády umiestnené v priestoroch K SNP Podborová.

Úlohou príslušníkov brigády bude všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečiť efektívne velenie a riadenie vzdušných operácií s cieľom zabezpečiť nezávislosť, zvrchovanosť a suverenitu republiky ale aj komplexná obrana a ochrana priestorov kasární ako aj logistické zabezpečenie pôsobiacich zložiek a to v dobe krízy a vojny.

V poradí už siedme cvičenie TATRA FREEDOM – FULL SCALE tvorí súčasť prípravy personálu brigády velenia, riadenia a prieskumu na taktické hodnotenie zo stupňa NATO – NATO TACEVAL, ktoré je plánované na prvý polrok výcvikového roku 2013.