Počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene sa v nadchádzajúcom volebnom období 2022 – 2026 meniť nebude. Schválilo to mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní. Mení sa však zastúpenie poslancov v niektorých obvodoch.

Poslanecký zbor vo Zvolene má v súčasnosti 25 poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. K 1. júnu 2022 malo mesto Zvolen 40.243 obyvateľov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení tak môže mať od 15 do 25 poslancov. Na tohtoročné voľby je tak určených šesť volebných obvodov.

Zmeny nastali v počte poslancov v dvoch zvolenských volebných obvodov. Centrálna zóna-Západ má v súčasnosti päť poslancov, v nadchádzajúcom volebnom období ich bude šesť. Iný počet poslancov bude mať aj obvod Západ-Tepličky a Stráž. Zo súčasných sedem zástupcov obyvateľov ich bude v ďalších rokoch šesť. Dôvodom sú podľa samosprávy zmeny počtu obyvateľov mesta Zvolen v jednotlivých volebných obvodoch.

Volebné obvody na voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba určiť do 20. júla. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti je potrebné do 10. augusta. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.