V utorok 30.septembra prebehla na zámku diskusia s organizátormi projektu Hlbiny – pripravovaného kultúrno-vzdelávacieho centra, ktoré by malo vzniknúť v priestore pod nadjazdom na Zlatý potok, na mieste bývalého dopravného ihriska v Hlbinách.

Kultúrne centrum, za ktorým stoja členovia občianskeho združenia Dlhý, široký a bystrozraký – Juraj Oravec, Michal Očovan a Tomáš Kršňák spolu s Mirkou Pilárikovou zo združenia. Živica – má ambíciu stať sa kultúrnym uzlom po vzore  napr. Stanice Žilina-Záriečie. Dôvodom výberu tejto lokality je jej výhodná pozícia medzi Malou železničnou stanicou, Zvolenským zámkom,  plavárňou a dobrá dostupnosť z centra mesta. Dlhodobo zanedbávané Hlbiny  v súčasnosti slúžia len sociálne slabším, ktorí tu obývajú  unimobunky po zatvorení prevádzky autoškoly.

hlbiny

Súčasťou samotného centra by mal byť aj prírodný amfiteáter pre outdoorové podujatia, a tiež mestský park určený na vzdelávanie. Celková podoba lokality sa ešte tvorí a závisí od spolupráce s občanmi a najmä mestom Zvolen či inými inštitúciami. Práve preto organizátori zvolali verejnú diskusiu, aby si vypočuli názory občanov a získali tak podporu pri jednaní s mestom, od ktorého sa budú snažiť dostať pozemok do dlhodobého nájmu. „Tento priestor je vo vlastníctve mesta a má potenciál, ktorý treba využiť. Myslíme si, že kultúrno-vzdelávacie centrum je adekvátnym kandidátom na to, aby sa to podarilo,“ povedal Tomáš Kršňák na margo toho, prečo je pre nich podpora mesta taká potrebná. Budova centra má spĺňať environmentálne štandardy vďaka využitiu prírodných materiálov a moderných technológií na úsporu energií. Zároveň má byť miestom vzdelávania mladých a priestorom pre otváranie sociálnych tém, ktoré mesto ťaźia a centrum by v nich vedelo byť nápomocné.