V uplynulých dňoch zasadla v Banskej Bystrici výberová komisia, ktorá vybrala filmy do hlavnej súťaže Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012.

Komisia nemala ľahkú úlohu. Vyberala totiž až zo 179 filmov od autorov z 31 krajín sveta. Už po prvých hodinách sledovania dokumentov členovia komisie skonštatovali, že tento ročník bude zrejme „silný“, nielen čo sa týka kvantity ale aj kvality. Počet filmov prihlásených do súťaže, je najvyšší v histórii festivalu.

Komisia, ktorá pracovala v zložení Kateřina Javorská (scenáristka a dramaturgička), Jana Mesiariková (dramaturgička redakcie regionálneho vysielania RTVS) a Peter Dimitrov (režisér a scenárista) vybrala do hlavnej súťaže 57 dokumentov od autorov z 19 krajín sveta. Tieto filmy bude posudzovať medzinárodná filmová porota, ktorá zasadne v apríli. Pre detskú porotu, ktorá zasadá počas festivalu, vybrala komisia 9 filmov.

V tohtoročnej filmovej súťaži má najviac filmov – 9, Slovensko, po 8 filmov majú Nemecko a Česká republika, Francúzsko súťaží s 8 dokumentmi. Ďalej sú v súťaži zastúpené krajiny Veľká Británia, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Austrália, Rakúsko, Čína, Taliansko, Švajčiarsko, Belgicko, Srbsko, Estónsko, Brazília, Turecko a Palestína, ktorá sa festivalu Envirofilm zúčastňuje prvý raz. Súťažiť budú aj dokumenty z Európskej komisie a UNIDO (Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj). Už tradične je najpočetnejšie obsadená kategória B (dokumentárne filmy).

„Mala som to šťastie vzhliadnuť prihlásené filmy. V niektorých prípadoch ide o skutočné filmárske lahôdky, návštevníci Envirofilmu sa majú na čo tešiť,“ povedala členka výberovej komisie Jana Mesiariková. „Účasť vo výberovej komisii Envirofilmu 2012 bola pre mňa premiérová, veľmi inšpiratívna a prekvapujúca. V prvom rade ma prekvapil záujem tvorcov o tento festival, ktorý svojím posolstvom a obsahom dávno prekročil hranice regiónu a Slovenska. Napokon, najlepšie o tom vypovedá počet prihlásených filmov, ktorý tento rok dosiahol hranicu takmer 180. A z celého sveta! S kolegami sme teda nemali vôbec jednoduchú úlohu. Pozorne si pozrieť všetky filmy a vybrať spomedzi nich do nominačnej skupiny tie, ktoré majú najväčšiu šancu zabodovať v medzinárodnej súťaži. Zodpovednosť za správny výber a samotné témy boli natoľko silné, že vo viacerých prípadoch vyvolávali tvorivé debaty aj medzi členmi výberovej komisie. Verím však, že sme do „top skupiny“ vybrali tie najzaujímavejšie a najkvalitnejšie snímky. V niektorých prípadoch ma okrem pestrosti spracovania diel, prekvapila najmä škála tém súvisiacich s problematickou životného prostredia, stále živé dôsledky Černobyľskej katastrofy, geneticky modifikované potraviny, pytliactvo a alarmujúci nedostatok vody v afrických krajinách, nelegálna ťažba nerastných surovín, dôsledky globálneho otepľovania, záchrana ekosystémov… atď. Najpočetnejšie je zrejme už tradične zastúpená skupina dokumentov a kategória publicistika, kde mám viacero favoritov. Spomeniem aspoň český dokument Žádost o azyl z ekologických důvodů, ďalej film z austrálskej produkcie, ktorý prináša pohľad na symbol Austrálie – kengury, z celkom iného uhla pohľadu, rakúsky snímok o „rádioaktívnych vlkoch“ a nemôžem nespomenúť aj viacero kvalitných animovaných filmov, ktoré s nadhľadom a vtipom poukazujú na naše „ekologické“ správanie. Svojho favorita mám aj v skupine amatérskych a študentských filmov… Ale, nechajme sa prekvapiť, čo najviac osloví medzinárodnú porotu…“

Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM vznikol v roku 1995 a koná sa každoročne v máji. Centrom festivalového diania je Banská Bystrica. Ďalšie festivalové mestá sú Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina, Poltár, Skalica, Košice. Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo životného prostredia SR, organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia a Envirofilm, n. o. Leitmotívom 18. ročníka Envirofilmu, ktorý sa uskutoční 14. – 19. mája 2012, sú environmentálne riziká.