Tlačová správa (Mária Slosiariková) | 21.5.2019

V Dobrej Nive bude prehliadka tradičnej ľudovej kultúry materských a základných škôl

Akciu pod názvom Regionálne pexeso organizuje Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v spolupráci so ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive.

Združenie má dvadsaťročnú históriu a zastrešuje 30 škôl, ktoré majú zaradenú vo svojom výchovno – vzdelávacom programe Regionálnu výchovu ako vyučovací predmet alebo krúžok a systematicky sa venujú výchove detí v tejto oblasti. Členmi združenia sú školy prevažne zo stredného a severného Slovenska (Podpoľanie, Orava a Kysuce). Cieľom je osloviť ďalšie materské a základné školy v rámci celého Slovenska tak, aby si medzi sebou mohli vymieňať skúsenosti a vzájomne sa spoznávať, ale aj prizývať si odborníkov z pedagogických fakúlt a osvetových stredísk.

Na Regionálnom pexese v Dobrej Nive budú v piatok, 24. mája do Združenia prijaté ďalšie dve základné školy, a to konkrétne ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši a ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici. Tieto školy obdržia certifikáty s názvom „Škola s regionálnou výchovou“, ktoré majú päťročnú platnosť a obnovujú sa preukázaním regionálnych aktivít v škole a vo svojej obci.

V hlavnom programe, ktorý začína na amfiteátri Kolo o 10-tej hodine, vystúpi desať detských folklórnych súborov zo ZŠ Mateja Bela Funtíka Očová, ZŠ Malatiná, ZŠ Likavka, ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického Dobrá Niva, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín, ZŠ Jozefa Horáka Banské Štiavnica, ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky a ZŠ Hliník nad Hronom.

V stánkoch žiaci predstavia tradičné remeslá v jednotlivých regiónoch. Napríklad žiaci z Dobrej Nivy budú v stánku ponúkať tradičné dobronivské špeciality ako štrúdle, pagáče, kraple a iné dobroty. Záštitu nad Regionálnym pexesom v Dobrej Nive prevzala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Eva Smolíková. Akcie sa zúčastnia aj predstavitelia Matice slovenskej, zakladajúci členovia združenia a iní pozvaní hostia. Akcia je verejnosti voľne prístupná.