Na obecnom pozemku v centre Zvolenskej Slatiny, ktorý má už dva roky v prenájme občianske združenie Slovenský skauting, 21.zbor Korčín vznikla vďaka skautským dobrovoľníkom jedinečná záhrada, ktorá je zároveň demonštračno – edukačná plocha zameraná na potravinovú sebestačnosť, permakultúru a prírodné staviteľstvo. Záhrada je súčasťou vznikajúceho „Skautského centra Zv.  Slatina,“ ktoré by malo byť hotové do konca tohto roka.

Altánok so zelenou strechou

záhrada 8.Jeden z hlavných prvkov záhrady je altánok so zelenou zatrávnenou strechou, na aké ste zvyknutí z obrázkov nórskych striech. Takáto strecha prináša radu výhod. Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti strechy, keď je zrealizovaná nad obytným priestorom. Zadržuje zrážkovú vodu a tým zlepšuje mikroklímu, taktiež pôsobí ako prevencia proti vzniku povodní, pretože zadržuje zrážkovú vodu, ktorá by bola ináč odvedená do rieky.

Chutná záhrada

Mestské, ale čoraz častejšie aj vidiecke prostredie sa stáva potravinovo nesebestačné a závislé na dodávkach potravín. A preto bolo v skautskej záhrade vysadených viac ako 50  sadeníc ovocných kríkov (ríbezlí, egrešov, čučoriedok, malín, černíc…). Taktiež bol vybudovaný veľký bylinkový záhon, ktorý bude produkovať čajoviny do komunitnej čajovničky, ktorá je súčasťou „Skautského centra.“ Skauti chceli týmto poukázať na to, že akýkoľvek priestor, dokonca aj záhrada, ktorá slúži na hry detí môže vyprodukovať množstvo chutných a zdravých potravín.

Jazierko a inteligentná energetika

Časť dažďovej vody zo striech je zachytávaná v záhradnom jazierku. Tento prvok vytvára prostredie pre vodné rastliny a živočíchy, čím zvyšujú rozmanitosť a tým vyvárajú stabilnejšie a odolnejšie prostredie. Ochraňuje záhradu proti škodcom, láka žaby, prirodzených predátorov škodcov – slimákov a hmyzu. Zároveň slúžia ako napájadlo pre spevavé vtáctvo, zlepšuje záhrada 2.mikroklímu, zachytáva prach a  vytvára pokojnú atmosféru.

Inteligentné hospodárenie s energiou, by malo vymaniť ľudí z pozície rukojemníka dodávateľov energie, ktorej cenu nemôžu ovplyvniť. Takéto hospodárenie dokáže ušetriť zdroje na oživenie lokálnej ekonomiky a prináša prácu ľuďom. A preto je voda v jazierku okysličovaná pomocou čerpadla, ktoré napája elektrina vyrobená zo Slnka.

Biologická hmota sa vracia späť do zeme

V kompostovisku sa recykluje biologická hmota vznikajúca na záhrade. Konečný produkt – kompost je využívaný pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Vracia do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali.

Záhrada plná života

Priestor na život pre vtáčiky vytvorili vtáčie búdky, ktoré nahrádzajú dutiny starých stromov, ktoré sa v urbanizovanom prostredí často chýbajú. Domček pre hmyz ponúka príbytok pre všelijaký užitočný hmyz, ktorý má v prirodzenej záhrade rovnaké miesto ako všetko ostatné.

Hlinená pec

záhrada 7.Komunitné chlebové pece boli v minulosti súčasťou mnohých dedín. Aby bolo dedičstvo regiónu zachované súčasťou skautskej záhrady sa stala aj netradičná chlebová pec postavená z hliny. Táto stavba poukazuje na to, že chlebové pece postupne vytlačili záhradné grily, popri tom chlebové pece sú súčasťou národného dedičstva a jedlo pripravované v nich je oveľa zdravšie ako jedlo pripravované na záhradných griloch.

Náučný park

Pre všetkých, ktorých priestor skautskej záhrady zaujal a chcú sa dozvedieť viac o význame a filozofii jednotlivých záhradných prvkov je pripravený náučný park s 10-tmi náučnými tabuľami.

Všetko tu plynie a napĺňa svoje určenie. Ak vás tento priestor zaujal, neváhajte ho navštíviť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.