Orgány verejného zdravotníctva SR, vrátane Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pokračujú v súvislosti s kauzou „metanol“ v Českej republike a tragickými úmrtiami ľudí, ktorý kontaminovaný alkohol požili, v mimoriadnych cielených kontrolách.

Zamerali sa predovšetkým na zariadenia spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín. V Banskobystrickom kraji vykonali pracovníci od 13. septembra viac ako 485 kontrol, pri ktorých odobrali 32 vzoriek alkoholu. „Ani jedna z vyšetrených vzoriek v našich laboratóriách neobsahovala nadlimitné množstvo metanolu,“ priblížila situáciu vedúca Odboru chemických analýz RÚVZ B. Bystrica Ing. Zuzana Vassányi.

Podľa štatistiky ÚV ZSR, zverejnenej na ich webovej stránke, zatiaľ v Banskobystrickom kraji evidujú 4 prevádzky (jedna v okrese Zvolen a 3 v okrese Lučenec), ktoré porušili prijaté opatrenia na zákaz dovozu, predaja a používania liehovín s obsahom etanolu nad 20 percent, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 18. 9. 2012. „V kontrolách budeme pokračovať, navyše Odbor chemických analýz banskobystrického RÚVZ bude ešte prijímať vzorky od tých občanov, ktorí si chcú dať skontrolovať už zakúpený alkohol z ČR, o ktorom majú pochybnosti. Je to platená služba RÚVZ. Zatiaľ však občania vysoký záujem neprejavili,“ uviedla MUDr. Sedliačiková.

Ako aktuálne avizoval minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, Slovensko zatiaľ nepovolí dovoz českého tvrdého alkoholu. Kedy by sa dovoz českého alkoholu mohol opäť povoliť, nie je zatiaľ jasné. Metanol (iné názvy: metylalkohol, karbinol, drevný lieh) je najjednoduchší alifatický alkohol. Je to bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý. Metanol sám o sebe nie je priamo toxický. V pečeni sa však pôsobením enzýmov alkoholdehydrogenáza a aldehyddehydrogenáza metabolizuje na formaldehyd a následne kyselinu mravčiu, ktorá poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje opuchy sietnice a acidózu, vedúcu až k smrti. Metanol sa používa aj ako denaturačné činidlo technického etanolu.