Kampaň za krajšie mesto a čistejšiu prírodu Spolu vyzbierame/ urobíme viac 2019 pri príležitosti Dňa Zeme začne v pondelok 8. apríla. Potrvá až do piatku 12. apríla.

Stovky detí zo zvolenských základných a stredných škôl sa zapoja do spoločnej očisty mesta od odpadu. Urobia tak, aby išli príkladom nezodpovedným dospelým, ktorí znečisťujú ulice či prírodu. Je to už štvrtý ročník tejto aktivity. Minulý rok sa zapojilo až 427 detí z ôsmich základných a stredných škôl, upratovali osem rôznych lokalít v meste a vyzbierali spolu 205 vriec odpadov. Je to dobrá, ale aj zlá správa pre naše mesto.

Tento rok sa zapojí sedem základných a stredných škôl. Konkrétne ide o ZŠ P. Jilemnického 1,  ZŠ P. Jilemnického 2, ZŠ J. Alexyho, ZŠ Námestie mládeže, Komplex škôl Pink Harmony, SPŠ dopravná a SOŠ hotelových služieb a obchodu. Upratovať budú okolie škôl, ale aj Višňovského park, či sídliská, na ktorých sa nachádzajú. Navyše, nie sú to len deti, ktoré prispievajú k lepšiemu obrazu mesta. Skrášliť vybranú lokalitu mesta sa opäť rozhodli aj zamestnanci Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. a zvolenské Metro zase pomôže s občerstvením.

„Každý rok má táto aktivita výborné výsledky. Deti, ktoré sa podieľajú na očiste, si do budúcna viac uvedomujú dôsledky svojho konania, ako aj konania dospelých. A ja im za ich aktivitu zo srdca ďakujem,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová, ktorá deti každoročne oceňuje na Lesníckych dňoch, ako aj priamo na školách.