Počas soboty 10. a nedele 11. februára sa osem plavcov KŠP Calypso Zvolen a dvoma trénermi spolu s niekoľkými rodičmi zúčastnilo na medzinárodných pretekoch v plutvovom plávaní a BiFi v Čechách a v Ždári nad Sázavou v štvorboji o Ždársky gumák.

Pretekov sa zúčastnili plavkyne Katarína Oklepková, Lucia Oklepková, Ema Vosáhlová Ema a plavci Hugo Gál, Rudolf Bazala, Filip Bazala, Timur Kugler a Viliam Balkovský. Pri celkovej účasti štrnásť klubov z Čiech a Slovenska a zhruba 150 pretekárov sa pretekári zo Zvolena vôbec nestratili a príjemne prekvapili.

Vďaka svojej chuti vybojovať si čo najlepšie umiestnenie,  siedmi plavci zo Zvolena. pretavili svoje úsilie na tréningoch vo všetkých štartoch na svoje osobné rekordy, niekedy s poriadnymi zlepšeniami svojich osobákov.

Najúspešnejším z KŠP Zvolen podľa umiestnení bol Viliam Balkovský s jednou zlatou a troma striebornými miestam, v štvorboji skončil tesne tretí. Druhý najúspešnejším je Hugo Gál s troma striebornými umiestneniami a jedným bronzovým, v štvorboji získal bronzové miesto. Ako tretia sa v rámci účastníkov zo Zvolena umiestnila Ema Vosáhlová s dvomi bronzovými umiestneniami a po jednom bronzovom umiestnení získali Katarína Oklepková a Lucia Oklepková.