Žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene – Jozef Ondriga a Filip Čonka získali na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou najvyššie ocenenie za najlepší vedecký projekt z rúk dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

foto1V kategórii „Chémia“ súťažili v dňoch 14.-16.11.2013 v Bratislave na Festivale vedy a techniky AMAVET so svojím projektom „ C60, CNT a ich funkcionalizované štruktúry“. Ich veľký trojrozmerný model fulerénov vzbudil zaslúženú pozornosť nielen u poroty, ale aj medzi zahraničnými účastníkmi z Belgicka, Španielska a Ruska, pred ktorými dokázali obhájiť svoju prácu aj v anglickom jazyku. Zvolenskí gymnazisti uspeli v ťažkej konkurencii 96 – tich predvádzaných študentských prác. Na festivale neboli jedinými reprezentantmi Gymnázia Ľudovíta Štúra. Okrem nich tu svoj fungujúci model „Teslov transformátor“ predvádzali aj študenti Tomáš Laško a Richard Václav. Aj im sa dostalo výnimočnej pocty – o odkúpenie ich modelu prejavilo vážny záujem Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. Obidva úspešné modely budú môcť záujemcovia vidieť aj 28. novembra 2013 počas Dňa otvorených dverí na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.