Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice oslávi svoje 55. výročie aj vo Zvolene. Jeho vystúpenie bude 8. decembra o 18:30 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského. Pri tejto príležitosti sa nám súbor v krátkosti predstavil:

Ako ste vznikli?

Folklórny súbor Urpín bol založený v roku 1957 ako Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v Banskej Bystrici. K jeho vzniku viedla snaha skupinky nadšencov o založenie reprezentačného krajského folklórneho telesa, ktoré by spracovalo folklórne bohatstvo vtedajšieho Banskobystrického kraja, najmä regiónu Horehronie a Podpoľanie. Prvé verejné vystúpenia v roku 1958 a desiatky ďalších boli natoľko úspešné, že bol súbor ako jeden z prvých slovenských súborov poverený zahraničnou reprezentáciou Slovenska, a to na medzinárodnom folklórnom festivale v Nice vo Francúzsku. V tomto roku súbor dostal aj dnešné meno Urpín – podľa vrchu nad Banskou Bystricou. Počas svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval tanečný a hudobný folklór mnohých oblastí Slovenska, uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 34 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov a uskutočnil 360 zahraničných vystúpení.

Urpín v súčastnosti?

V tomto roku Urpín oslavuje už 55. výročie svojho založenia. V súčasnosti patrí k popredným slovenským folklórnym súborom, reprezentujúcim slovenský folklór na mnohých vystúpeniach a festivaloch doma aj v zahraničí. Od roku 2004 funguje ako samostatný subjekt s právnou formou občianske združenie, ktorého členmi sú všetci aktívni členovia súboru. Momentálne je ich takmer 60 a pôsobia v 3 zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej.

Váš program?

Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Zemplín, Šariš, Goral a iné. Tvorcovia nášho súčasného programu sú viacerí choreografi, ako Stanislav Marišler, Martin Urban, Tatiana Urbanová, Tatiana Salajová a Michal Majer, ako aj hudobní upravovatelia, predovšetkým Alžbeta Lukáčová a Zuzana Slančíková. Pri tvorbe jednotlivých choreografií , ako aj celého programu sa opierame o zachované pôvodné materiály, zvukové a obrazové záznamy, ktoré prostredníctvom súčasných členov tanečnej, hudobnej a speváckej zložky a za pomoci choreografov a hudobných upravovateľov prezentujeme širokej laickej, ako aj odbornej verejnosti.

Kto je za tým?

Zakladateľom súboru je Ján Husárik, ktorý bol 50 rokov aj jeho umeleckým vedúcim. V súčasnosti je riaditeľom súboru Peter Pohančaník, umeleckým vedúcim Michal Majer, vedúcou hudobnej zložky Zuzana Slančíková a vedúcou speváckej zložky Alena Maľová.

Čo ešte?

Od roku 2010 sme ako súbor začali organizovať Folklórne hry. Jedná sa o jedinečný teambuilding v tradičnom ľudovom prevedení, prostredníctvom aktivít ako sú Stavanie koliby, Obliekanie krojov, Pílenie dreva, Jánošíkov most, Ľudový vodovod,  Hod kľuchtou, Kosenie a hrabanie, Plieskanie bičom, Mútenie masla a mnohé iné. Okrem uvedených disciplín ponúkame aj večernú zábavu vo folklórnom štýle, v rámci ktorej ponúkame folklórne vystúpenia, hranie ľudovej hudby, súťaž s klobúkmi, školy ľudového tanca, zbojnícke prepady …

Viac informácií nájdete na stránke www.fsurpin.sk