Na urgentnom príjme Nemocnice AGEL Zvolen bolo od začiatku roka ošetrených viac ako 13 000 pacientov. Oddelenie sa denne popasuje s takmer 70 prípadmi, pričom počas leta očakáva zvýšenie náporu. Dôvodom je nielen vyšší výskyt úrazov či kolapsov z tepla.

„Počas letných mesiac počet pacientov na urgentnom príjme našej nemocnice narastá. Dôvodom je čerpanie dovoleniek v praktických i odborných ambulanciách,“ uvádza Katarína Liptáková, vedúca sestra urgentného príjmu Nemocnice AGEL Zvolen.

V rámci jednotlivých ambulancií urgentného príjmu najviac pacientov ošetria v chirurgickej ambulancii – ide o viac ako 55 % prípadov. Takmer 30 % pacientov ošetria v internej ambulancii urgentného príjmu a zvyšných 15 % putuje do neurologickej ambulancie.

„Najčastejšie diagnózy na internej ambulancii sú primárna hypertenzia, dyspepsia alebo srdcové zlyhávanie. Na chirurgickej ambulancii najčastejšie riešime zlomeniny, rezné rany, ale aj cholecystitídy, teda žlčníkové záchvaty. Do neurologickej ambulancie posielame pacientov najčastejšie s bolesťami hlavy, bolesťami krížovej oblasti a cievnymi mozgovými príhodami,“ vysvetľuje Liptáková.

Približne 30 % pacientov, ktorí prichádzajú na urgentný príjem Nemocnice AGEL Zvolen však nespadá do kategórie urgentných prípadov alebo úrazov. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti zvažuje zvyšovanie poplatkov za ošetrenie na urgentnom príjme práve so zámerom uvoľniť centrálne príjmy a odfiltrovať pacientov, ktorí prichádzajú na urgent s banálnymi problémami. Ide však o komplexnú tému, pri riešení ktorej je nevyhnutná kooperácia odborníkov so zákonodarcami. Aktuálne v rámci problematiky prebieha diskusia.