TS DJGT (Uršuľa Ferenčuková) | 5.1.2016

Uplynulý rok 2015 z pohľadu Divadla J. G. Tajovského

Rok 2015 bol pre Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene úspešný a plný zaujímavých udalostí. DJGT stále patrí k najnavštevovanejším divadlám na Slovensku a divácky záujem je stabilne vysoký.

divadlo j.g. tajovskeho archivV roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravilo DJGT ako jedno z mála slovenských divadiel originálnu autorskú inscenáciu Juraja Sarvaša Orol Tatranský. Inscenácia bola súčasťou viacerých podujatí venovaných Štúrovi, ako i centrálnych celonárodných osláv v Uhrovci.

Diváci ocenili aj premiéry komediálne ladených inscenácií Celebrity s.r.o. a zámockej premiéry Arzenik a staré dámy. V novej sezóne mala premiéru štúdiová inscenácia zostavená z listov dramatika A. P. Čechova a herečky O. Knipperovej Ten okamih patril mne. Komorná inscenácia plná metafor a poetiky v réžii Kamila Žišku silno rezonuje u divákov. Detské publikum zas potešila obnovená premiéra rozprávky Hľadá sa Mikuláš!. Hravý príbeh o dobrodružnom putovaní netrpezlivého Danka uvádzalo DJGT iba počas adventného obdobia a kúsok domova vďaka tejto rozprávke zažili aj slovenské deti žijúce vo Viedni, kde rozprávka hosťuvala 8. decembra.

V roku 2015 mohli prísť diváci aj na podujatia ako Deň divadla, Deň otvorených dverí divadla, galavečer Motýľ, Noc divadiel, festival Zámocké hry zvolenské, Enter Zvolen Nová dráma a iné. Mimoriadnou udalosťou pripomínajúcou bohatú históriu zvolenského divadla bol galavečer venovaný jubileu 90 rokov herca Andreja Mojžiša. Túto udalosť si nenechali ujsť osobnosti slovenskej kultúry i verejnosti. Vyvrcholením spomienkového večera bol krst knihy, pričom krstným otcom sa stal Leopold Haverl a kniha je aktuálne v predaji v pokladni DJGT. Andrej Mojžiš bol tiež v roku 2015 ocenený Cenou predsedu Národnej rady SR za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia.