značka-práca na cesteNajbližší víkend by sa mali motoristi prechádzajúci Zvolenom v smere z Detvy a Krupiny, no najmä domáci jazdiaci z mesta na sídliská Sekier, Lipovec, Môťovú a späť obrniť železnou trpezlivosťou. Po vyše mesačnom období bez dopravných obmedzení sa totiž v súvislosti s prekládkou železničného mosta na stavbe nadúrovňovej križovatky vo Zvolene-Neresnici opäť dočkáme dopravnej výluky.

V dňoch 9. a 10. marca 2013 od 6.00 hod. do 18.00 hod. nebude možný prejazd v smere od Krupiny do centra mesta Zvolen. Cestná doprava bude presmerovaná po novej dočasnej komunikácii na Lučeneckú cestu a obchádzka bude ďalej pokračovať cez obec Lieskovec až do Zvolena.

Doprava v smere od Lučenca bude taktiež navedená na obchádzku cez obec Lieskovec dopravnými značkami pred odbočkou na Lieskovec v smere od Lučenca.

Potešúcuje nie je, že uvedené dopravné obmedzenie sa bude samozrejme týkať aj víkendových spojov MHD Zvolen smerujúcich z centra mesta na sídliská Sekier, Lipovec a Môťovú.

Na ceste bude však obmedzená doprava aj v ďalších dňoch (11. – 13. marca 2013) z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na križovatke. Doprava zo smeru centrum mesta Zvolen na smer Lučenec  bude zvedená zo súčasných dvoch  do jedného jazdného  pruhu. V dôsledku zhustenej premávky budeme musieť počítať so zdržaniami. Na trasovanie liniek MHD Zvolen však uvedené obmedzenie nebude mať vplyv.