paste103Agenda účtovníctva a auditu je aktuálna pre všetky stredné a väčšie firmy pôsobiace na Slovensku. Existujú dva prístupy k týmto povinnostiam. Prvý je ten že firma vyčlení vlastné prostriedky na tieto služby a zabezpečí si ich vo vlastnej réžii. Tu je potrebné počítať s nákladmi ako plat pre daného účtovníka, odvody, kancelársky priestor, školenia, vybavenie informačnými technológiami ako hardwarovými tak aj softwarovými a podobne.

Druhý prístup je výrazne jednoduchší a to vo forme zabezpečenia týchto služieb externou firmou.

Spoločnosť Solidita ponúka služby spojené s mzdovým účtovníctvom viac ako dve desaťročia a patrí medzi špičku v danom obore. Solidita a účtovníctvo sú výrazy o ktoré sa budete môcť vo Vašom biznise oprieť a sústrediť sa na core biznis ktorý je pre Vás kľúčový.