V rámci monitorovania hygienicko- epidemiologickej situácie v Banskobystrickom kraji evidujú epidemiológovia zatiaľ laboratórne neidentifikované ťažkosti tráviacej sústavy u klientov kúpeľov Sliač (okres Zvolen).

kupele sliacPrípad hlásili odborníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zvolen, ktorí im oznámili zdravotnícki pracovníci kúpeľov Sliač. Dosiaľ evidujú epidemiológovia 43 prípadov ochorenia u klientov, z personálu kúpeľov nejavil nikto príznaky ochorenia.

Chorým boli odobraté vzorky biologického materiálu (stolica na virologické vyšetrenie). Virologické vyšetrenie bolo negatívne a kultivačne zatiaľ neukončené. Pracovníkom kuchyne a obsluhe jedálne nariadili tak isto vyšetrenie stolice. V kuchyni zariadenia boli odobraté stery z prostredia, výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. Protiepidemické opatrenia už zrealizovali a v epidemiologickom šetrení sa naďalej pokračuje.