blueJubilejný desiaty ročník celoslovenskej finančnej zbierky Týždeň modrého gombíka je v plnom prúde. Možnosť prispieť má každý do 18. mája.

Kampaň Týždeň modrého gombíka prebieha od 12. do 18. mája. V tomto termíne budú  dobrovoľníci v uliciach miest oslovovať okoloidúcich s prosbou o dobrovoľný finančný príspevok. Poďakovaním za tento príspevok je modrý gombík, symbol pomoci deťom žijúcim v rozvojových krajinách. Výťažok zo zbierky Týždeň modrého gombíka poputuje na podporu vodných a sanitačných programov v Ugande. Čistá voda nie je v Ugande samozrejmosťou, preto je zbierka už po tretí rok zameraná na zlepšenie situácie v tejto východoafrickej krajine.

Slovensko sa v Ugande podieľa na výstavbe čistiacich zariadení na slnečný pohon, na výstavbe zdravotných stredísk a iných verejných budov, na vzdelávaní miestnych technikov súvisiacim s údržbou vodovodných a sanitačných zariadení a v neposlednom rade na šírení osvety o hygiene medzi deťmi a ich rodičmi. Minulý rok sa na Slovensku podarilo približne 3000 dobrovoľníkom vyzbierať sumu 61 475,93 eur.