V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra sa už v dňoch od 23. do 27. októbra uskutoční 18. ročník Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Ten má vo Zvolene dlhoročnú tradíciu a získal si tiež obľubu u verejnosti.

Organizátorom podujatia je Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, BONA FIDE Praha a Český spolok vo Zvolene. Nad podujatím prevzal záštitu veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák.

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti je zameraný na všetky vekové kategórie, veľmi pozitívny je vplyv na deti, lebo práve deti sú najviac otvorené novým kultúrnym hodnotám. Čítanie literatúry, návštevy výstav, divadelných predstavení v súčasnej digitálnej dobe nie je preferované. A práve knihy, divadlo, výtvarné umenie a záujmová tvorba prinášajú kultúrne vyžitie a umelecké zážitky, ktorými sa formuje etická a spoločenská výchova, rozhľad i rozvoj osobnosti.

„Hlavným cieľom podujatí je zachovať české kultúrne dedičstvo na Slovensku, rozvíjať kultúrne väzby medzi národmi Čechov a Slovákov, ktoré boli v čase spoločného štátu prirodzené, ale aj obohatiť kultúrny život komunity. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie medzinárodných vzťahov, vzájomnú integritu, spoznávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt,“ uvádza Krajská knižnica Ľudovíta Štúra v pozvánke na podujatie.

Krajská knižnica ¼udovíta Štúra vo Zvolene foto BBSK

Program obsahuje výstavy českej literatúry, ilustrácií českej umelkyne Sevdy Kovářovej, divadelné predstavenia pre deti, výtvarné a literárne workshopy, hudobno-poetický večer s poéziou básnika Jozefa Leikerta v podaní českých a slovenských divadelných a hudobných umelcov.

Podujatia sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Program 18. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti vo Zvolene

Všetky podujatia v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

23. – 27. 10. 2023, 10.00 – 15.00 h – Česká literatúra pre deti
Výstava českých kníh pre deti spojená s tvorivými dielňami a besedami o príbuznosti českého a slovenského jazyka.

23. 10. – 23. 11. 2023, 10.00 – 15.00 h – CO VŠETKO JE ČESKO
Výstava ilustrácií výtvarnej umelkyne Sevdy Kovářovej.

23. 10. 2023, 13.30 h – Vernisáž výstavy Sevdy Kovářové

23. 10. 2023, 14.00 Symboly Českej republiky
Výtvarný workshop s ilustrátorkou Sevdou Kovářovou.

24. 10. 2023, 10.00 h – Zvieratká a lúpežníci – bábkové predstavenie
Účinkuje: Renáta Kubišová, Krystyna Skalická

24. 10. 2023, 10.00 h – Poznávame česko – prezentácia kníh ilustrovaných Sevdou Kovářovou
Účinkujú: Sevda Kovářová, Viera Kučerová, Patrícia Pivolusková

24. 10. 2023, 17.00 h – Zláskavenie / Zláskavění – hudobno-poetický večer s poéziou Jozefa Leikerta
Hostia: Jozef Leikert, Jarmila Minaříková, Stanislav Minařík
Účinkujú: Ondřej Daniš, Patrícia Pivolusková, Krystyna Skalická, Viera Kučerová

25. 10. 2023, 10.00 h – Palculienka – bábkové predstavenie
Účinkuje: Divadlo Krasohled

25. 10. 2023, 10.00 h – Rozprávka o žabiatkach – bábkové predstavenie
Účinkuje: Renáta Kubišová, Jana Segešová

25. 10. 2023, 14.00 h – Rozprávky a pohádky v knihe a v divadle – interaktívna literárna dielňa
Účinkujú: Patrícia Pivolusková, Viera Kučerová

26. 10. 2023, 9.30 h – O neposlušných kozliatkach – bábkové predstavenie
Účinkujú: Lotky v nemocnici

26. 10. 2023, 14.00 h – Rozprávky sú pohádky – prezentácia českých kníh pre deti
Účinkujú: Patríciia Pivolusková, Viera Kučerová, Zuzana Zbončáková

26. 10. 2023, 15.00 h – Architekt Dušan Samuel Jurčovič – prednáška E. Matiskovej