Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil privítal vo štvrtok, 24. júna na pôde univerzity generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Dušana Karasku. Pri tejto príležitosti predstavitelia oboch inštitúcií podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Technická univerzita vo Zvolene a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky uzatvorili Memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom memoranda je nadviazanie kontinuálnej spolupráce v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania a ostatných vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít, súvisiacich predovšetkým s ochranou a využívaním prírody a krajiny, ako aj tvorbou životného prostredia.

„Vzhľadom na zameranie našej univerzity na komplex les-drevo-ekológia patrí Štátna ochrana prírody medzi našich najdôležitejších partnerov. Tradične spolupracujeme na odborných otázkach týkajúcich sa ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov, tak vo výskume, ako aj vo vzdelávaní našich absolventov. Je až prekvapujúce, že doterajšia dlhoročná spolupráca prebiehala bez formálnej dohody, ale je o to cennejšie, že podpísanie memoranda bolo iniciované spoločne pracovníkmi univerzity a ŠOP SR,“ povedal Rudolf Kropil, rektor TUZVO.

„Vzájomnú spoluprácu ŠOP SR s vysokými školami v oblasti ochrany prírody a krajiny vnímam ako kľúčovú tak z odbornej stránky, ako aj z pohľadu popularizácie ochrany životného prostredia. Študentom vybraných odborov ponúkame aktívnu spoluprácu, cenné rady našich odborných pracovníkov a zaujímavé praktické vzdelávacie aktivity. Verím, že spoločný odborný výskum a spolupráca na rôznych úrovniach posilní ochranu životného prostredia na Slovensku,“ uviedol riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Dušan Karaska pri podpise memoranda.

Technická univerzita vo Zvolene je prvou inštitúciou, s ktorou Štátna ochrana prírody SR podpísala Memorandu o vzájomnej spolupráci. Ďalšie memorandá budú v najbližšom období podpísané aj s ďalšími vedecko-vzdelávacími ustanovizňami na Slovensku.