Literárny fond aj naďalej upriamuje pozornosť na pozoruhodné umelecké výkony. Do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vďaka tomu doputovali tri Prémie Literárneho fondu a vyzdvihli umelecké počiny v inscenáciách Čepiec a Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky.

Peter Palik: Prémia LF za réžiu inscenácie Čepiec

Režisér a umelecký šéf DJGT Peter Palik vytvoril z Kucbelovej románu jedinečnú partitúru a poetický dokument pomenúvajúci rovnakou mierou krajinu duše a krajinu okolo nás. Regionálne témy z horehronskej obce Šumiac sa stali metaforou pre archetypálne zážitky a oslovili množstvo divákov ako aj samotných tvorcov. Literárny fond ocenil réžiu inscenácie, ktorá získala uznanie v celoslovenskom kontexte aj na medzinárodných festivaloch.

Dana Karolová: Prémia LF za stvárnenie Iľky v inscenácii Čepiec

Sugestívny herecký výkon Dany Karolovej v postave Iľky je kľúčový pre súhru celej inscenácie. Osemdesiatročnú Šumiačanku sprítomňuje použitím jemnej gestickej štylizácie a premysleného pohybového minimalizmu. Autenticky ju napĺňa spomienkami, skúsenosťami, svojskou filozofiou aj istými predsudkami. Jej emočný svet dávkuje v presnej miere, najmä v prepojení na mladšie alter ego či v konfrontácii s Katkou prichádzajúcou hľadať svoje korene.

Juraj Smutný: Prémia LF za stvárnenie Parchu v inscenácii Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky

Štúdiová inscenácia nekonvenčnej poľskej hry priniesla na scénu uhrančivú postavu záhadného Parchu v minucióznej interpretácii Juraj Smutného. Temnú záhadnosť svojej postavy vytvára premysleným varírovaním škály hereckého prejavu, intenzitou hlasu, pauzami i bohatým gestickým arzenálom. Sugestívnym spôsobom odkrýva skryté stránky bezstarostného balkánskeho „mača“ z úvodu, čím vytvára mrazivý oblúk svojej následnej metamorfózy.