Rekonštrukcia zvolenského námestia v úseku po Europa SC, vrátane revitalizácie priľahlého parku, by sa konečne mala dočkať očakávanej realizácie. Rovnako tak i dostavba obchodno-zábavného centra.

zvolen namestie park„Spoločnosť VAV invest s.r.o. prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV 2 a.s. v súčasnosti pripravuje rekonštrukciu Nám SNP 3. etapy, ktorej realizačná hodnota bude v zmysle platnej uzavretej zmluvy s dodávateľom prác 1.150.000 EUR,“ povedal Peter Valach, konateľ spoločnosti VAV invest. Na všetky práce a dodávky materiálov sú už vysúťažení dodávatelia.

 „Veríme, že rekonštrukcia námestia vo Zvolene bude pokračovať. Zvolenčania sa tak môžu tešiť na revitalizované prostredie, z čoho budú mať osoh nielen obyvatelia mesta ale aj turisti a návštevníci,“ povedal Miroslav Kusein, primátor Zvolena.

Rekonštrukciu Námestie SNP v Zvolene pripravuje spoločnosť VAV invest s.r.o. prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV 2 a.s.. Ide o pokračovanie tzv. vyvolaných investícií, ktoré súvisia s výstavbou Europa Shopping a Relax center Zvolen. Investícia si vyžiada 1,15 milióna eur a práce by mali byť ukončené do konca novembra tohto roku. Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác , spoločnosťou HORNEX, je už podpísaná. Takzvané vyvolané investície v súvislosti s výstavbou obchodno-zábavného centra doteraz predstavovali sumu takmer dva milióny eur.

Z vyvolaných investíciipri výstavbe zvolenskej Europy boli doteraz realizované:

europa sc– stavebné úpravy miestnych komunikácií križovatky ulíc Lihoveckého – Kozáčeka vo Zvolene v hodnote 223.727 EUR, odovzdané boli do majetku Mesta Zvolen dňa 25.7.2013

– stavebné úpravy miestnych komunikácií križovatky ulíc Kollárová-Hronská-Lihoveckého v hodnote 256.777 EUR prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV a.s.

– vybudovanie a úprava časti námestia od parku SNP v hodnote viac ako 300.000 EUR prostredníctvom spoločnosti Europa SC ZV a.s.

Zároveň spoločnosť VAV invest v rámci výstavby Europa Shopping a Relax center Zvolen zabezpečila prostredníctvom projektovej spoločnosti Europa SC ZV a.s. aj spevnenie historického múru s finančnými nákladmi viac ako dvesto tisíc eur, asanáciu opusteného areálu bývalých mliekarní Senoble a vybudovanie viac ako 500 nových parkovacích miest nákladom viac ako jeden milión eur, ktoré využívajú obyvatelia a návštevníci mesta Zvolen v súčasnosti bezplatne. Celkovo tak spoločnosť VAV invest ako garant projektu Europa Shopping a Relax center Zvolen zabezpečila pre mesto Zvolen aj v spolupráci so spoločnosťou INGSTEEL, spol. s.r.o. ako druhým akcionárom Europa SC ZV a.s. do výstavby uvedených investícii takmer dva milióny Eur.

Celkovo bolo v projekte projektu Europa Shopping a Relax center Zvolen do súčasnosti preinvestovaných viac ako 32 miliónov Eur a v súvislosti s výstavbou 2. Etapy sa počíta ešte s investíciami vo výške do 12 miliónov Eur. Celkové investície tak budú viac ako 44 miliónov Eur, čím sa projekt Europa Shopping a Relax center Zvolen zaraďuje k jednej z najvyšších investícii vo Zvolene za posledné obdobie. Len v 1. Etape priniesol zamestnanie viac ako 200 Zvolenčanom a dostavbou 2. Etapy sa vytvorí ďalších min. 100 pracovných miest.

europa sc zvolen kino mier, stavbaRekonštrukcia námestia mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 31.07.2014. Nakoľko projektová dokumentácia na rekonštrukciu námestia je majetkom spoločnosti Europa SC ZV a.s. (ktorá si ju objednala u projekčnej kancelárie) ako aj  vzhľadom na odlišné názory akcionárov Europa SC ZV (kde sú akcionármi INSGTEEL 50% a VAV invest 50%) na výstavbu 2. Etapy Europa SC ZV, ktorej súčasťou je aj dokončenie rekonštrukcie námestia SNP 3., prebiehalo rokovanie o možnosti použitia projektovej dokumentácie dlhšie časové obdobie.

Spoločnosť VAV invest na základe súhlasu akcionára INSGTEEL z júla 2014, požiadala Europa SC ZV a.s. o odpredaj uvedených projektov, aby mohla začať realizovať stavebné práce. Veríme, že po odpredaji uvedených projektov, by už nemalo nič brániť začatiu stavebných prác, nakoľko viacero finančných inštitúcií prejavilo záujem o financovanie.

Investor preto požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene o predĺženie termínu, do kedy má byť rekonštrukcia hotová.