Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od polovice septembra rekonštruujú prevádzkovú budovu ŽST Zvolen osobná stanica. V súvislosti s touto rekonštrukciou dochádza k ďalším výlukovým prácam na trati v smere do Bratislavy.

V osobnej stanici Zvolen pokračujú rekonštrukčné práce na nástupišti číslo štyri a oprava koľají číslo jedenásť a pätnásť.

Kvôli rekonštrukcii dôjde k odrieknutiu vlakových spojení v termíne od pondelka 7. do nedele 13. októbra v úseku medzi stanicami Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. Odrieknuté vlakové spojenia budú v uvedených dňoch nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.