Pomenovanie tranzistor predstavuje elektronický komponent, ktorý sa používa v elektrickom obvode na reguláciu veľkého množstva prúdu, prípadne napätia s malým množstvom prúdu. Z toho vyplýva, že sa dá použiť rovnako na zosilnenie, ale aj na usmernenie elektrických signálov. Dá sa využívať v širokej škále elektronických zariadení a jeho prítomnosť zaručuje bezproblémový chod. Ako to funguje a kde ho môžeme využívať?

Ako funguje tranzistor?

Tranzistor funguje na jednoduchom princípe. V skratke je potrebné na začiatok chápať fungovanie polovodičov. Niektoré polovodiče sú n-typu a tieto unášajú voľné elektróny v materiáli ku kladnej elektróde. Polovodiče typu p vypĺňajú diery v atómových elektrónových obaloch, čiže sa voľné kladné častice pohybujú do zápornej elektródy. Npn tranzistor potom funguje tak, že konce sú polovodiče typu n a v medzi nimi je polovodičový materiál typu p.

Výsledné fungovanie môžeme teda vysvetliť veľmi jednoducho: oblasť typu n zapojená k zápornému koncu batérie poháňa elektróny do strednej oblasti, pričom oblasť typu n zapojená ku kladnému koncu batérie pomáha spomaliť elektróny vychádzajúce z oblasti p (strednej oblasti). Stredná oblasť typu p robí oboje. Zmenou potenciálu sa potom môže účelne meniť rýchlosť toku elektrónov cez tranzistor.

Druhy tranzistorov

Tranzistory rozdeľujeme na dva druhy. Bipolárne tranzistory využívajú nosiče náboja obidvoch polarít. Medzi takéto druhy patrí napríklad zliatinový, zliatinovo-difúzny tranzistor, tranzistor mesa, epitaxne planárny tranzistor, či difúzne epitaxný tranzistor. Unipolárne tranzistory využívajú elektrostatické pole na ovládanie prúdu, ktorý prechádza polovodičovou platničkou. Samotného vedenia prúdu sa zúčastňujú nosiče náboja len jednej polarity. Takéto tranzistory sa často označujú ako skratkou FET (Field-Effect-Tranzistor).

Kde môžem využiť tranzistor?

Tranzistory sú v súčasnosti súčasťou takmer všetkých dnešných elektronických zariadení. V minulosti jeho úlohu plnili elektrónky a relé. Najjednoduchšie použitie tranzistora je spínač. Využívajú sa v digitálnych obvodoch a najviac tranzistorov sa v súčasnosti nachádza v integrovaných obvodoch. Výhoda tranzistorov oproti elektrónkam spočíva v tom, že znesú až 1000 krát väčší prúd. Na druhej strane však elektrónky znesú omnoho vyššie pracovné napätie.