topservis-upratovanie-tepovanie-čistenieTak ako každý rok, je tu znova dilema: Koľko času a námahy chceme obetovať čistiacim prácam? Mali by sme sa do toho už pustiť? Zvládneme všetko sami, alebo vyhľadáme pomoc? Koho všetko treba zmobilizovať a či vari zapojiť celú rodinu? Ideálne je osloviť profesionálov Topservis Malacky.

Vhodné by bolo možno prácu rozdeliť fifty- fifty. Ak príde k rozhodnutiu komplexné upratovanie a tepovanie zvládnuť bez cudzieho pričinenia, kedy kompletná família priloží ruku k dielu, nemusíme sa dopracovať k úspešnému cieľu. Výsledok môže stroskotať na chorobe , alebo pracovnej či časovej zaneprázdnenosti. Preto by možno bolo vhodné zamyslieť sa s čistou hlavou a nechcieť sa udrieť k smrti. Dôležitý je predovšetkým plán, čo všetko sa má stihnúť. Chceme iba poutierať prach, alebo aj hĺbkovo vytepovať sedačku, oprať, vyleštiť, prípadne naozaj chceme všetkého chytiť do ruky a dosiahnuť tak generálnu čistotu celej domácnosti? Čím viac zodpovedaných otázok tým lepšie.

Základom je vyhodiť všetko, čo naozaj nie je potrebné a nechať si len dôležité veci. Ako náhle máte jasno a zároveň chcete, aby u Vás cez šibačku všetko svietilo, musíte zvážiť aj iné riešenie. Každý má povinnosti v práci a času na rozdávanie nikto nemá na nazvyš. A práve v týchto prípadoch sa dostáva na radu využitie upratovacích služieb Topservis Pezinok.

Pokiaľ ste všetko zvážili a myslíte si, že túto námahu zvládnete sami, čistenie rozdelte podľa času, ktorý pravdepodobne budete mať možnosť využiť na túto činnosť. Snažte sa obmedziť všetky Vaše ďalšie činnosti. Následok by mohlo byť obrovské vyčerpanie, znečistenie ešte vo veľkonočný pondelok a ako všetci dobre vieme vyčerpanosť a stres vedie k zníženej obranyschopnosti a následným ochoreniam. Všetko si cez umývanie okien, čistenie sanity, drhnutie WC, vygruntovanie kúpeľne, či odmastenie kuchyne rozdeľte na viacej dní a presne určite , kto za akú prácu bude zodpovedať. Po tomto všetkom bude objednanie si hĺbkovo tepovacej firmy Topservis Bratislava aspoň na určité činnosti správnym rozhodnutím. Tie najdôležitejšie činnosti, ktoré sú problematické ako je určite hĺbkové tepovanie sedačiek, kobercov, čistenie koženého nábytku a umytie sklenených plôch treba nechať odborníkom. Na domácich tak zostane to ostatné.

Ako postupovať pri kompletných upratovaniach?

V prípadoch, keď máme na mysli naozaj generálne čistenie celých domov či bytov, neodmysliteľné je začať vnútrom skríň, prachom na poličkách, knižniciach, šatníkoch, zásuvkách. Tento proces treba začať kuchyňou a pridruženou často veľmi špinavou komorou. Nevyhnutnosť býva popolnica po ruke na všetku špinu a znečistenie, prípadne nežiaduce či nepotrebné veci. Nenosené odevy odovzdáme charite, noviny a časopisy do zberu, všetko poukladáme a preberieme. Takto postupuje rad radom dôkladne a precízne, až poupratujeme a vyčistíme všetky priestory v dome.