TS SNG Zvolenský zámok (Mária Ťavodová) | 15.2.2017

To najlepšie čo doma máme na Zvolenskom zámku

Cyklus To najlepšie čo doma máme, ktorý tento rok prináša Slovenská národná galéria Zvolenský zámok, priblíži už 22. februára od 18-tej hodiny majstrovskú rytinu Albrechta Dürera.

prednaska-ii_fb

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok pre svojich návštevníkov v roku 2017 pripravila nový cyklus kurátorských výkladov pod názvom To najlepšie, čo doma máme. Ide o pravidelný cyklus špecializovaných výkladov, v rámci ktorého kurátori Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia dielo, ktoré vo svojom zbierkovom fonde považujú za najzaujímavejšie. Vo februári sa nám predstaví kurátor Zbierok starej kresby a grafiky SNG Martin Čičo.

MARTIN ČIČO: SV. HIERONYM V PRACOVNI – MAJSTROVSKÁ RYTINA ALBRECHTA DÜRERA

V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice „majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513 a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.

Martin Čičo, kurátor Zbierok starého umenia
Vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992). V SNG pracuje od roku 2007 a ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky sa zaoberá predovšetkým týmito médiami. Spolupracoval na viacerých výstavných a edičných projektoch, vrátane samostatných výstavných projektov. S grafikou súvisí aj jeho záujem o umelecké a kultúrno-historické dejiny Bratislavy – veduty, korunovačné motívy a tiež o barokovú ikonografiu v presahoch do maliarstva a sochárstva, pričom z tejto oblasti publikoval viaceré štúdie doma i v zahraničí (Nemecko, Taliansko, Maďarsko).