Rímskokatolícky kostol sv. Matúša sa nachádza na miernom vŕšku nad obcou Zolná, ktorá je vzdialená asi deväť kilometrov od mesta Zvolen. Kostolík pochádza až z poslednej tretiny 13. storočia (okolo rokov 1260 – 1290), čím sa zapisuje medzi najstaršie a zároveň aj najmalebnejšie kostoly v regióne.

Zolná_07Podľa listiny ostrihomského arcibiskupa Tomáša z roku 1311 – získal Bychor a Zubrata (synovia zvolenského župana Tobiáša) povolenie postaviť opevnený kostol s cintorínom. Stavba je však podľa všetkého staršia, cca okolo roku 1280. Kostol sv. Matúša je malý jednoloďový rannogotický kostol, ktorý vo svojom interiéri ukrýva gotické nástenné maľby. Spomínané maľby vznikli v druhej polovici 14. storočia technikou fresco – secco. Patrí do skupiny malých vidieckych kostolov stredoveku vo zvolenskej kotline. Nachádza sa na okraji obce, v opevnenom areáli na svahu nad cestou. V smere od Banskej Bystrice sa nachádza po ľavej strane.

Kostolík bol počas svojej existencie niekoľko krát prestavovaný, no výraznou zmenou prešiel len raz, v 16.storočí, kedy mu evanjelici prirobili na rohoch svätyne mohutné oporné piliere a okolo kostola postavili už spomínaný obranný múr. Počas druhej svetovej vojny ho mínometné granáty poškodili natoľko, že mu hrozil zánik. Chátral až do 70-tych rokov 20. storočia, kedy sa rodil väčší záujem o jeho obnovu. V blízkosti kostolíka sa nachádza aj kaštieľ.

Opevnený areál sa zamyká. Pre návštevníkov je ale otvorený podľa oznamu na bráne každú nedeľu od 10.00 do 12.00 hod, alebo prostredníctvom vopred dohodnutého termínu s pani Púpalovou na tel. 045/53 690 52.