TUZVO predlžuje tohtoročným maturantom termín na podanie prihlášok na štúdium do 31. mája 2021. Jeho predĺženie súvisí s pandemickou situáciou.

Situácia, ktorú dnes prežívame, je mimoriadne zložitá. „Dištančné vzdelávanie je možno trochu menej atraktívne, ale treba vidieť aj pozitíva ako využitie dostupných technológií novým spôsobom. Keďže sme technická univerzita, som presvedčený, že študenti aj pedagógovia to zvládajú na výbornej úrovni. Napriek tomu sa však už tešíme, kedy sa budeme môcť opäť stretávať v našich posluchárňach, učebniach, vedeckom parku a laboratóriách,“ hovorí Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Táto univerzita sa ako jediná na Slovensku zameriava na les, drevo, ekológiu či environment s rozšírením do technických, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí. „Patrí síce medzi menšie, špecializované univerzity, ale okrem odbornej profilácie ponúka študentom aj možnosť spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Aj o tom všetkom ten život na univerzite je. Mesto Zvolen preto môže byť príjemným domovom pre študentov,“ dodal Kropil.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia nájdu študenti nielen na webovej, ale aj na facebookovej stránke TUZVO.