Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene nariadil predĺženie prerušenia prezenčnej výučby na univerzite do nedele 29. marca. Zároveň sa predlžuje aj termín na podanie prihlášok na štúdium, a to až do piatka 15. mája.

Na komunikáciu so študentmi využíva TUZVO Univerzitný informačný systém. Každý študent má vlastný e-mailový účet, na ktorý dostane všetky potrebné informácie súvisiace s jeho štúdiom.

„Priebežne informujeme všetkých našich študentov a zamestnancov prostredníctvom mailovej komunikácie, preto ich chcem aj týmto vyzvať, aby si všetci študenti skontrolovali svoje schránky a v prípade potreby si ich vyčistili od starej komunikácie, aby sa nestalo, že im pre naplnenú kapacitu mail s dôležitými informáciami nepríde,“ upozorňuje  Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Univerzita zároveň zriadila telefonickú infolinku (0917 854 652), kde sa študenti môžu v čase medzi 07.00 až 16.00 hod, informovať o prijatých opatreniach a situácii na TUZVO.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VYUČOVANIE?

„V prípade pokračovania opatrení aj v ďalších týždňoch budeme musieť zvážiť možnosti realizácie priebežného hodnotenia predmetov, písomného testovania či obhajovania semestrálnych prác v online forme. Našim pedagógom už dnes odporúčame klásť dôraz konzultovať záverečné práce študentov v končiacich ročníkoch cez online nástroje,“ radí rektor univerzity Rudolf Kropil.

Experimenty súvisiace so záverečnými prácami uskutočňované v priestoroch univerzity bude možno realizovať len po dohode s vedúcimi záverečných prác a so súhlasom dekana, pre UŠP prorektora pre pedagogickú prácu. Vedecká činnosť študentov na III. stupni štúdia bude prebiehať individuálne po dohode so školiteľom.

Všetci študenti, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v zahraničí na študijnom pobyte a plánujú svoj návrat domov, musia kontaktovať zastupiteľský úrad SR v krajine, kde sa nachádzajú, ktorý im poskytne potrebné inštrukcie a asistenciu s prepravou na Slovensko. Po návrate na Slovensko pre nich zároveň platí povinnosť absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).