Na Technickej univerzite vo Zvolene si pripomenuli Deň žien vo vede netradične. Vo štvrtok, 11. februára predstavili novú prorektorku pre rozvoj. Stala sa ňou Danica Kačíková, odborníčka na dynamiku požiaru.

Danica Kačíková – prvá zľava

Danica Kačíková na Technickej univerzite vo Zvolene pôsobila dosiaľ ako vedúca Katedry protipožiarnej ochrany na Drevárskej fakulte TUZVO. Na tejto fakulte začínala s výskumom v oblasti chemického prístupu v ochrane materiálov pred ohňom a vo zvyšovaní protipožiarnej bezpečnosti. Neskôr bola menovaná za profesorku v odbore BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a jej podiplomové štúdium bolo zamerané na oblasť strategického manažmentu. V súčasnosti vyučuje aplikované chemické disciplíny a dynamiku požiaru. Jej prvé dotyky s vedou boli na pozícii pomocnej vedeckej sily počas vysokoškolského štúdia.

Deň žien vo vede sa slávi každoročne po celom svete. Upozorňuje na fakt, že vedeckým a technickým odborom sa venuje menej žien ako mužov. Štúdie, ktoré zisťovali, prečo študuje vedecké a technické smery (STEM) menej dievčat ako chlapcov odhalili, že dievčatá potrebujú najmä pozitívne vzory, ktoré ich motivujú pre kariéru vo vede.

Danica Kačíková takéto vzory mala v svojej mame a profesorke. „Prvým veľkým životným vzorom pre mňa bola a je moja mama. To, ako si po náročných službách v nemocnici vedela zorganizovať čas a rozdeliť ho medzi povinnosti a radosti matky a manželky. Vzorom v pracovnej oblasti bola zasa moja profesorka všeobecnej a anorganickej chémie na vysokej škole. O elektrónovej konfigurácii atómov rozprávala s takým nadšením, že ho preniesla aj na nás.“

ČO BUDE MAŤ PROREKTORKA PRE ROZVOJ NA STAROSTI?

Danica Kačíková – druhá sprava

Prorektor pre rozvoj na TUZVO zodpovedá najmä za koncepčné strednodobé plánovanie, vyhodnocovanie dlhodobého zámeru, koncipovanie výročných správ, hodnotenie činnosti súčastí univerzity, tvorbu a odpočtovanie rozvojových programov.

„Byť prorektorkou pre rozvoj univerzity vnímam ako veľkú zodpovednosť. Najdôležitejšou úlohou dneška je zosúladiť všetky činnosti univerzity s inovovanými kritériami kvality vysokých škôl. Moderná, konkurencieschopná škola, ktorá chce prilákať študentov, musí trvalo zabezpečovať štandardy vo všetkých dôležitých oblastiach pre študentov aj zamestnancov a mať potenciál ďalšieho rozvoja,“ priblížila Kačíková.