Regionálne centrum kariéry vo Zvolene

19.10.2020

Vo Zvolene vzniklo Regionálne centrum kariéry