Modelové zasadnutie OSN

28.6.2012

Študenti gymnázia si vyskúšajú zasadnutie OSN