Mesto Zvolen bude hostiť slovenských aj zahraničných študentov na modelovom zasadnutí OSN.

Zvolen sa stane po prvýkrát miestom stretnutia iniciatívnych, motivovaných a politicky angažovaných študentov. Po Bratislave a Žiline bude práve mesto Zvolen tretím mestom na Slovensku, ktoré bude hostiteľom simulácie zasadnutia OSN. „Aj takýmto spôsobom sa mesto môže zviditeľniť,“ uviedol jeden z organizátorov, študent Pavol Krajči. Modelové zasadnutia OSN sú vždy organizované študentami. Ide o simuláciu zasadnutia OSN pre študentov stredných škôl. Tieto konferencie sa konajú v rôznych mestách po celom svete ako sú New York, Tokio alebo Moskva.

Modelové zasadnutie OSN vo Zvolene organizujú študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra. Mladí a aktívni študenti si účasťou na konferencii rozvinú svoje rečnícke a argumentačné schopnosti, tímovú prácu a kritické myslenie. Budú mať príležitosť vyskúšať si priebeh reálnej diplomacie. Svoju účasť prisľúbili zatiaľ študenti z Portugalska, Srbska, Poľska a zo slovenských škôl v Bratislave a Žiline.

Mesto Zvolen aktivitu študentov podporilo. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili príspevok vo výške 1500 €, o ktorý študenti žiadali. Z týchto peňazí bude hradené ubytovanie, prenájom či iné organizačné náklady.