Kysucký prameň z Osčadnice

24.6.2015

V KD Podborová vystúpi Kysucký prameň z Osčadnice