ZVonline.sk, KinoStar Zvolen | PR | 17.2.2017

Súťaž: V Kino Star T2 Trainspotting či životopisná dráma Lion

kinostarOd štvrtka ponúka zvolenské Kino Star opäť viaceré filmové novinky. Tešiť sa môžete na akciu, drámu i mysteriózny horor.

Bizardný svet revolty voči konzumnému svetu v réžii Dannyho Boyla sa vracia po dvadsiatich rokoch aj do Kino Star, kde si od štvrtka môžete pozrieť snímku T2 Trainspotting. Misteriózny triler Liek na život či životopisná dráma Lion predstavujú ďalšie novinky, ktorými tunajšie kino v týchto dňoch doplnilo svoju ponuku. Počas víkendu si budete môcť pozrieť aj historickú drámu Mlčanie a na svoje si prídu aj deti. V sobotu a nedeľu si budete môcť pozrieť aj rodinný film Psia duša či animovanú komédiu Spievaj. Počas celého týždňa si ešte môžete zájsť aj na 50 odtieňov temnoty, romantickú komédiu Všetko alebo nič či animovaného LEGO Batmana vo filme.

T2 Trainspotting

Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a zmizol. Teraz sa vracia domov – čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu Spuda si zopakuje Ewen Bremmer.

Liek na život

Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švajčiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľný…

Lion

Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilometrov od jeho domova a rodiny. Ocitne sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť sám a opustený prežiť. Po strastiplnej a nebezpečnej ceste sa naňho usmeje šťastie a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. O dvadsaťpäť rokov neskôr, vyzbrojený len hŕstkou nejasných spomienok, neochvejným odhodlaním a revolučnou technológiou Google Earth, sa vydáva na dlhú cestu za svojou stratenou rodinou vo veľmi ďalekej Indii.

Mlčanie

Historická dráma od jedného z najváženejších režisérov súčasnosti – Martina Scorseseho. V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu so západnými mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. Japonskí feudalisti a vládnuci samurajovia sú odhodlaní kresťanstvo vo svojej zemi vyhubiť. Šíriť slovo Božie je jeden z najťažších zločinov…

Aktuálny program KinoStar Zvolen si môžete pozrieť na internetovej stránke kina aktuálne informácie, ale aj ďalšie súťaže nájdete tiež na facebook stránke Kino Star Zvolen.

Súťaž o voľné lístky do Kino Star Zvolen

V spolupráci s KinoStar Zvolen sme na portáli ZVonline.sk pripravili filmovú súťaž. Jedného z vás potešia dva voľné lístky na ľubovoľné premietanie. Šťastie sa možno usmeje aj na vás, ak do nedele 19. februára vyplníte náš súťažný formulár.

Súťaž je ukončená. Výhercom sa stal Ondrej Škrada.