Minulý týždeň sa vo Zvolene uskutočnilo  mimoriadne Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR).

Mimoriadne Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov SR k mimoriadnej situácii v zdravotníctve a schváleným postupom z pohľadu ambulantného sektora sa konalo vo štvrtok vo Zvolene. Na následnej tlačovej konferencii vystúpil pred novinármi prezident Ladislavom Pásztor, viceprezident Mário Moro  a Lujza Hanová, členka Spávnej rady ASL SR.

V uznesení Valné zhromaždenie ASL SR ukladá generálnemu riaditeľovi Zdravita o.z. vypovedať zmluvy zdravotným poisťovniam VšZP a.s., Dôvera a.s. a Union a.s. 31. decembra 2011. Konkrétne ide o vypovedanie v segmentoch všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast. Zároveň sa ukladá povinnosť predložiť požiadavku zvýšenia cien kapitácie a ceny bodu.

Od 1. januára 2012 začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, počas ktorej bude pacient ošetrený za takých istých podmienok ako pred vypovedaním zmluvy. Následne budú prebiehať rokovania medzi vyššie uvedenými zdravotnými poisťovňami a ASL SR, ktoré by mali viesť k vyriešeniu problémov do 1. marca 2012, kedy sa výpovedná lehota ukončí. Zdravita o.z. priamo podpisuje a taktiež aj v prípade nezhôd vypovedá zmluvy za približne 2500 ambulancií na celom Slovensku. Vypovedanie zmlúv sa však týka približne 930 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a 440 ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast. ASL SR chce týmto krokom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na činnosť súkromných ambulancií.

Ďalej žiadajú Národnú radu o zákonnú garanciu minimálnych miezd pre neštátnych lekárov ambulantnej starostlivosti. V prípade, že sa tak nestane, bude potrebné zabezpečiť podmienky na prerušenie práce v ambulanciách členov ASL SR a Zdravita o.z. Asociácia nesúhlasí ani s riešením zabezpečovania očkovacích látok, ktoré je platné od 1. decembra 2011. Očkovaciu látku musí kúpiť lekár súkromnej ambulancie a až následne mu budú náklady vynaložené na tento účel preplatené zdravotnou poisťovňou. V tomto prípade sú problémom v prvom rada financie, nakoľko pre množstvo súkromných ambulancií je veľkou záťažou platiť za očkovacie látky.