Dňa 1. a 2. septembra  2012 sa bude na letisku Sliač konať Letecký deň,  ktorého súčasťou bude aj „Deň polície“. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresnými riaditeľstvami Policajného zboru v Banskobystrickom kraji, pripravili pre návštevníkov tohto podujatia ukážky z činnosti polície, s ktorými sa verejnosť nemá možnosť bežne stretnúť.

Návštevníci podujatia budú môcť vidieť políciu priamo v akcii a vzhliadnuť ukážky zásahu Pohotovostného policajného útvaru, takzvaných kukláčov a ukážky práce psovodov. V stánku prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, sa budú môcť návštevníci informovať o prebiehajúcich preventívnych aktivitách a projektoch.  Záujemcovia si budú môcť pozrieť rôzne typy zbraní a dozvedieť sa od kriminalistických technikov, ako sa zaisťujú daktyloskopické stopy.

Keďže ľudia väčšinou prichádzajú do kontaktu s policajtmi v negatívnych situáciách, či už ako obeť trestného činu, pri dopravných nehodách, pri rôznych kontrolách atď., našou snahou je pozitívne ovplyvniť názory občanov na prácu polície, zvyšovať a prehlbovať dôveryhodnosť občanov v políciu. A práve „Deň polície“ je výbornou príležitosťou ukázať a prezentovať našu prácu občanom z pozitívneho hľadiska. Nato, aby sme si vychovali trestno-právne uvedomelú generáciu, okrem dospelej populácie často oslovujeme aj školopovinnú mládež a deti. Práve z nich sa pokúšame vychovať ľudí, ktorí budú slovo policajt spájať so slovom priateľ. Preto sa takéto stretnutia s políciou nesú v znamení hesla „Polícia občanom – občania polícii“.